donderdag 6 augustus 2020

Inner sanctum


Het is momenteel een uitdaging om je balans te houden. In het collectief bewustzijn heerst er angst, boosheid en verdriet. Om niet de speelbal van deze emoties te worden, probeer ik heel diep naar mijn gevoel te gaan, mijn innerlijk heiligdom.
Er zijn twee plaatsen waar dit voor mij gemakkelijker gaat, dat is in de natuur en in mijn atelier. Daar ervaar ik de verbondenheid met mijn ziel, het universum en voel ik vooral heel veel liefde.

Op de achtergrond zie je het labyrint van de kathedraal van Chartres, die ook wel de zetel van het hart wordt genoemd. Dit is een 1-weg labyrint, het heeft geen doodlopende paden. Soms bevind je je dichter tegen het centrum, soms verder, een metafoor voor ons levenspad en ook een weg van transformatie.

Het ‘toeval’ wil dat deze vrouw een Hawaiiaans uiterlijk heeft, ik had dit niet vooraf bedacht maar besefte dat Ho’oponopono zijn oorsprong vindt in Hawaï. Dit beoefen ik elke dag… I love… thank you…

Dankbaar voor alle ‘toevalligheden’ in mijn leven…
Gecreëerd vanuit mijn frequentie,
Love,
Monos
---

It is currently a challenge to keep your balance. The collective consciousness shows fear, anger and sadness. In order not te become the plaything of these emotions, I dive deep into my heart, my inner sanctum. To me, nature and my studio are places where this feels easier to do. There I experience the connection with my soul, the universe and above, I feel a lot of love.

In the background you see the labyrinth of Chartres Cathedral, which is also called the seat of the heart. This is a 1-way labyrinth, it has no dead ends. Sometimes you find yourself closer to the centre, sometime further, a metaphor for our path of life and transformation.

It just so happens, I choose a woman with a Hawaiian appearance. Afterwards, I realized that Ho’oponopono is originated in Hawaï. I practice this every day… I love… thank you…

Grateful for all ‘coincidences’ …
Created from my frequency,
Love,
Monos

zondag 5 juli 2020

zondag 7 juni 2020

The power of water


Terwijl het hier winter was, zagen we in Australië enorme natuurgebieden in rook opgaan. Vele mensen verloren hun huis, soms ook hun leven. Meer dan een miljard dieren kwamen om, een duizelingwekkend getal.
De watervoorziening kwam in het gedrang en de hitte maakte het enkel nog erger.
Ook hier in België ontstonden problemen afgelopen zomer, het kwik steeg boven de 40 gr en we moesten zuinig zijn met water.

Verontrustend is echter dat Wall Street water wil commercialiseren naar het Australische model. Daar zijn de Waterlords de baas en sluiten het water af voor de gewone boeren wanneer zij niet kunnen betalen. Water dat notabene uit de rivieren komt.
Naar mijn gevoel is water een basisrecht voor iedere aardbewoner en zijn deze praktijken misdadig.
Water is het begin van alle leven, we noemen onze aarde de blauwe planeet, ik hoop alleen dat water niet het blauwe goud wordt.

Met de maan als stille getuige (getijden) plaatste ik in dit werk de kangoeroe, de koala en de emoe voorop, een symbool voor de gestorven dieren in Australië.
Uiteraard gaat mijn hart uit naar alle dieren op deze planeet, zonder water geen leven… ook niet voor ons trouwens…
 
Met liefde gemaakt,
Monos


During last winter we saw in Australia large nature reserves going up in flames. Many people lost their homes, some even their lives. More than a billion animals died, a staggering number.
The water supply was compromised and the heat only made it worse.
Last summer, even here in Belgium, the mercury rose above 40 gr c and we had to watch our water consumption.

We should be concerned about the intention of Wall Street, they want to commercialize water based on the Australian model. There the Water lords rule and they shut off the water (coming from the rivers!) to farmers who can’t pay.
In my opinion, wate is a basic right for every human and I believe these practices are a crime.
Water is the beginning of all life, we call our earth the blue planet, I do hope water doesn’t become the blue gold.

With the moon as a silent witness (tides), I placed the kangaroo, koala and emu at the front. They symbolise the animals lost during this terrible period in Australia.

Of course my heart goes out to all the animals on this planet, no life without water… not even for us, humans…


With love,
Monos