donderdag 18 juli 2019

Pluche... of toch niet?


Met veel plezier creëerde ik dit werk. Geen boodschap deze keer, of misschien toch 😉...gewoon iets maken omdat het vrolijk is, het gevoel hebben dat het kind in je nog altijd aanwezig is (en een klein grapje😇)

Geniet ervan,
Monos
---
Stuffed... or not

I really enjoyed creating this picture. This time no message, however, making something just for fun is the message 😉, my inner child is still alive (oh yes, did you notice my little joke? 😇)


Enjoy,
Monos

www.monos.be

zondag 28 april 2019

The QuestIedereen zal zich het schrijnende beeld wel herinneren van de orang-oetan die een graafmachine aanviel omdat zijn wereld vernietigd werd.

Door het toedoen van de mens komen overal ter wereld dieren in de problemen. Ontbossing en overexploitatie van de aarde reduceert hun habitat aanzienlijk. Stroperij, illegale handel van wilde dieren maar ook klimaatverandering en vervuiling helpen de zaak niet.
Gelukkig zijn er mensen die zich inzetten om de levensomstandigheden van de dieren te verbeteren, ik kan alleen maar hopen dat dit bewustzijn groeit.

Voor mij is schilderen (al dan niet digitaal) dan ook meer dan vormgeven met lijnen en kleuren, het is een uiting van mijn innerlijke passie om onze aarde en het leven te bewaren, een zielsopdracht.

De dieren maakte ik apart (enkele details bij opmerkingen) zoals je hierbij kan zien. Het beeld van de aarde is afkomstig van de NASA-website, deze heb ik met verschillende filters/overvloeimodi bewerkt om zo het gewenste resultaat te bekomen.
Het geheel vormt ‘The Quest’, een zoektocht naar een beter leven…

Vanuit mijn hart,
Monos
www.monos.be

(tiger and details previous post)
---
Everyone will remember the poignant image of the orangutan attacking an excavator because its world was being destroyed.

People’s actions are causing problems all over the world. Deforestation and over-exploitation of the earth significantly reduces the habitat of wild animals. Poaching, illegal trade, but also climate change and pollution do not help.
Fortunately, there are people who are committed to improving the living conditions of the animals, I can only hope that this awareness grows.
To me, painting (digital or otherwise) is more than designing with lines and colors, it is an expression of my inner passion to preserve our earth and life, a soul's mission.

As you can see, the animals were made separately. The basic image of earth was provided by the NASA website, I used different filters/blending modes to get the desired result.
The whole forms ‘The Quest’, a search for a better life…

From my heart,
Monos
www.monos.be
The ice was made with a 'rock brush', provided by Brusheezy. I created several layers with different filters and blending modes to create the feeling of ice.Building up...

donderdag 28 februari 2019

Respect
Zoals jullie ondertussen wel weten, ligt mijn hart bij dieren en kinderen, de meeste kwetsbaren in onze maatschappij. Via mijn werk ben ik graag ook hun stem.

Momenteel ben ik bezig aan een groot werk over bedreigde en kwetsbare diersoorten, spijtig genoeg nog steeds actueel. Eén van die dieren is de Amoer tijger (Siberische), een dier dat een groot jachtterrein nodig heeft maar door de mens is teruggedrongen. Ze hebben een tekort aan ruimte. Er leven nog iets over de 500 exemplaren.
Daarbij lopen er nog altijd stropers rond die deze onfortuinlijke dieren verkopen voor hun ‘onderdelen’. Op de Aziatische markt schijnt dit nog steeds in trek te zijn.

Ik vond het de moeite waard om deze grote kat apart in de aandacht te brengen, hij is echt wel indrukwekkend.

Met respect,
Monos

www.monos.be
---
As you probably know by now, my heart is with animals and children, the most vulnerable in our society. Through my work I like to be their voice.

I am currently working on a major work on endangered and vulnerable animal species, unfortunately still an issue. One of those animals is the Amur tiger (Siberian), an animal that needs a large hunting ground which is sadly decreased by mankind. Their habitat is shrinking. Only about a little more than 500 animals remain.
In addition, there are still poachers who sell these unfortunate tigers for their 'parts'. This still seems to be popular in the Asian market.

I thought it would be worth paying attention to this big cat, he is really impressive.

With respect,
Monos
----
Painting was digitaly made, but in a traditional way. This means building up layers till I get the result I want 😉Dit werk is digitaal gemaakt maar op een traditionele wijze, dwz dat ik net als bij een olieverfschilderij lagen op mekaar 'schilder' tot ik het gewenste resultaat bekom  😉