dinsdag 3 december 2019

Communicatie en verbondenheid


Bomen zijn geen individuen in een bos, ze zijn verbonden en zorgen via hun worstelsystemen en schimmels voor mekaar.
We zien enkel wat zich boven de grond bevindt maar in de aarde spelen zich fascinerende taferelen af.
In diepe dankbaarheid voor alle moois in de natuur en de verbondenheid van het leven, creëerde ik dit werk… een impressie.
Ik ben me er zeer bewust van dat wij de bomen nodig hebben maar de bomen best zonder de mens kunnen...

Voor het leven,
Monos
---
Communication

Trees are not individuals in a forest, they are connected and take care of each other through their roots and fungi.
We only see what is above, but fascinating scenes take place in the earth.
In deep gratitude for all the beauty in nature and the ties that bind us, I created this work ... an impression.
I am very aware that we need the trees, but trees can do without humans...

For life,
Monos

De Graal - The Grail


Er is veel geschreven (en verfilmd) over ‘De Graal’. Volgens overleveringen zou het een kelk kunnen zijn. Christus zou hieruit gedronken hebben en men zou het gebruikt hebben om zijn bloed onder het kruis op te vangen.
Andere bronnen vermelden dat het helemaal geen kelk is maar dat het ‘sang real’ betekent en gaat over het eventuele kind van Christus en Maria Magdalena.

Ikzelf heb een andere ervaring.

Veel jaren geleden was ik op bezoek in een kerkje in Tréhorenteuc, gelegen in Forêt Brocéliande, Bretagne.
Het was een zeer spirituele ervaring waarbij ik mij bewust werd van de werkelijke betekenis van de Graal.
Naar mijn gevoel symboliseert de Graal de weg (poort) naar je hart, de bron van onvoorwaardelijke liefde.
Als we zeggen ‘ik’ dan wijzen we niet naar ons hoofd (zou gek zijn) maar naar ons hart, daar zit de essentie van ons ziel.
De duif symboliseert de vrede, met vrede in ons hart zijn we ‘tevreden’ en gelukkige mensen.

Het is de vierde werk dat ik maak over de Graal, iedere keer is het anders maar ik word er telkens weer door bewogen.

In liefde,
Monos
----

The Grail

Much has been written (and filmed) about "The Grail". According to traditions it could be a chalice. Christ would have drunk from this and it would have been used to collect his blood under the cross.
Other sources state that it is not a chalice at all, but that it means "sang real" and could relate to a possible child of Christ and Mary Magdalene.

I have a different experience.

Many years ago I was visiting a little church in Tréhorenteuc, located in Forêt Brocéliande, Brittany.
It was a very spiritual experience in which I became aware of the real meaning of the Grail.
In my opinion, the Grail symbolizes the way (gate) to your heart, the source of unconditional love.
If we say "I" we are not pointing at our head (would be crazy) but at our heart,  the essence of our soul.
The pigeon symbolizes peace, with peace in our hearts we are a satisfied and happy people.

This is my fourth picture about the Grail, they are all different and yet I am moved every single time.

With love,
Monos