donderdag 3 september 2020

Golden Ratio magic

 

Sedert lang ben ik gefascineerd door de geometrie van de schepping. De nautilus, een prachtig voorbeeld van de gulden snede, gehoorzaamt aan de wiskundige principes van de Fibonacci reeks, de basis voor deze prachtige spiraalvormen.

Ook in dennenappels, zonnebloemen, zelfs hele zonnestelsels zie je deze spiraalstructuren, soms de blauwdruk van Moeder natuur en het Universum genoemd.

Bij het maken van dit werk startte ik met de schelp en creëerde daarna verder vanuit puur gevoel mijn ‘Gulden snede magie’.

Vanuit verbondenheid en liefde,

Monos

www.monos.be 

--

For a long time I have been fascinated by the geometry of creation. The nautilus, a wonderful example of the golden ratio, answers to the mathematical principles of the Fibonacci series, the foundation for these beautiful spiral shapes.

You can observe these spiral structures also in pine cones, sunflowers, even entire solar systems, sometimes they are called the blueprint of Mother Nature and the Universe.

I just started with the shell and then created my 'Golden Ratio magic’ pure on the basis of my intuition and feeling.

Created from a feeling of connection and love,

Monos


donderdag 6 augustus 2020

Inner sanctum


Het is momenteel een uitdaging om je balans te houden. In het collectief bewustzijn heerst er angst, boosheid en verdriet. Om niet de speelbal van deze emoties te worden, probeer ik heel diep naar mijn gevoel te gaan, mijn innerlijk heiligdom.
Er zijn twee plaatsen waar dit voor mij gemakkelijker gaat, dat is in de natuur en in mijn atelier. Daar ervaar ik de verbondenheid met mijn ziel, het universum en voel ik vooral heel veel liefde.

Op de achtergrond zie je het labyrint van de kathedraal van Chartres, die ook wel de zetel van het hart wordt genoemd. Dit is een 1-weg labyrint, het heeft geen doodlopende paden. Soms bevind je je dichter tegen het centrum, soms verder, een metafoor voor ons levenspad en ook een weg van transformatie.

Het ‘toeval’ wil dat deze vrouw een Hawaiiaans uiterlijk heeft, ik had dit niet vooraf bedacht maar besefte dat Ho’oponopono zijn oorsprong vindt in Hawaï. Dit beoefen ik elke dag… I love… thank you…

Dankbaar voor alle ‘toevalligheden’ in mijn leven…
Gecreëerd vanuit mijn frequentie,
Love,
Monos
---

It is currently a challenge to keep your balance. The collective consciousness shows fear, anger and sadness. In order not te become the plaything of these emotions, I dive deep into my heart, my inner sanctum. To me, nature and my studio are places where this feels easier to do. There I experience the connection with my soul, the universe and above, I feel a lot of love.

In the background you see the labyrinth of Chartres Cathedral, which is also called the seat of the heart. This is a 1-way labyrinth, it has no dead ends. Sometimes you find yourself closer to the centre, sometime further, a metaphor for our path of life and transformation.

It just so happens, I choose a woman with a Hawaiian appearance. Afterwards, I realized that Ho’oponopono is originated in Hawaï. I practice this every day… I love… thank you…

Grateful for all ‘coincidences’ …
Created from my frequency,
Love,
Monos