vrijdag 21 december 2012

Transformatie


Crisis... afgelopen jaar hebben we niets anders gehoord.
Niet alleen zien we extreme situaties in de economische en financiële wereld, maar ook in onze persoonlijke leefwereld staan we soms voor serieuze uitdagingen.

Wat gebeurt er toch allemaal?
Eigenlijk dient een crisis om ons wakker te schudden en ons aan te zetten de dingen op een andere manier te bekijken.

In de economische wereld zou er een grote omschakeling moeten komen; de wedren naar maximale winsten zonder te kijken naar de leefbaarheid voor ons allen en onze planeet zal naar mijn gevoel in de toekomst niet meer werken.
De angst om tekort te hebben, maakt dat geld een doel wordt in plaats van een middel. Heeft het zin om zoveel geld te verdienen dat je nooit uitgeeft of iets constructief mee doet?
Is ons doel niet om gelukkig te zijn?

Waarschijnlijk dienen we met heel de samenleving terug te gaan naar de basiswaarden van het bestaan.  We moeten meer vertrouwen hebben in ons eigen kunnen en ons niet vergelijken met anderen. Verandering of transformatie begint altijd bij onszelf.

De symboliek van dit werk gaat vooral over het loslaten van het ego, welk de oorzaak is van de krankzinnigheid in de wereld. Als we na een periode van bezinning (de cocon) ons ego achterwege kunnen laten en handelen vanuit ons authentieke zelf, dan zijn we op weg een hemel op aarde te creëren.
We verdienen tenslotte allemaal om gelukkig te zijn.

Mijn man en ik wensen jullie in het nieuwe jaar veel kracht, vrede in je hart en mededogen voor jezelf en anderen,

In dienstbaarheid,
Namasté,
Monos


Transformation

Crisis ... a world wide problem ...
Not only do we experience a difficult economic situation but often we have to meet our own personal challenges.

What is happening?
A crisis is a wake-up call to make us all aware of who we really are and to put things in another perspective.

The economic world is ready for a big switch. The race for maximum profits without consideration for people and the environment will not work in the future.
The fear of not having enough makes money the goal. What is the meaning of making extreme money sitting in a bank not ever to be spend?
Is it not our goal to be happy?
What kind of society do we want?
Probably we have to go back to the basic human values.
We should be more self-confident and not compare ourself with others.
Change or transformation always starts from within.

The symbolism of this painting means letting go of the ego, the source of the madness in the world. After a period of reflection (cocoon) we are able to leave all that behind and act authentically. This way we can create heaven on earth.

My husband and I wish you all a very Happy New year, lots of strength, compassion and peace in your heart.

Namasté
Monos

Geen opmerkingen:

Een reactie posten