zondag 15 november 2015

De Bron - The Source


Stel je voor ...
dat alle leven op aarde afkomstig is uit één en dezelfde Bron.
En stel je voor alle leven teruggaat naar diezelfde Bron.
Met wat zijn we in hemelsnaam hier op aarde dan bezig??

Met liefde voor al wat leeft,
Namasté,
Monos

www.monos.be

----
Imagine...
that all life here on earth is coming from the same Source.
And imagine that all life goes back to that Source.
For heaven's sake, what are we doing here in earth life??

Love for all living creatures,
Namasté,
Monos


Geen opmerkingen:

Een reactie posten