dinsdag 20 september 2022

Een gekke droom

 

Wanneer ik naar mijn slapende katertjes kijk, merk ik dat hun pootjes soms trillen en ze kleine kreetjes laten. En ja, snurken doen ze ook.

Waarover zouden ze toch dromen?

Wel, ik heb het ze gevraagd … en dit beeld kreeg ik door (waarschijnlijk omdat ze graag zelf op het keyboard liggen)😊

Met liefde en plezier gecreëerd,

Monos

www.monos.be

---

A crazy dream

Looking at my sleeping tomcats, I notice that their paws sometimes tremble while they're making little noises. And yes, they snore too.

What would they dream about anyway?

Well, I asked them… and this image came to me (probably because they like to lie on the keyboard themselves)😊

Created with love 💚

Monos

zondag 26 juni 2022

Call of the unknown

 


We leven in tijden van grote veranderingen. Het onbekende roept om nieuwe wegen in te slaan, nieuwe ervaringen op te doen. Oude energieën kunnen losgelaten worden om plaats te maken voor een liefdevolle hogere trilling (energie), het is aan ons om de stap te zetten en ons hart te volgen.
Zoals ik vele jaren op mijn site schreef: ‘het zal in de toekomst niet meer om ‘ik’ gaan maar om ‘ons’, we zijn tenslotte allemaal afkomstig van dezelfde bron’.
Samen kunnen we onze gedachten sturen en onze gevoelens in balans brengen zodat we vanuit een eenheidsbewustzijn een nieuwe werkelijkheid (een nieuwe aarde) kunnen scheppen.
We zijn veel krachtiger dan we denken.

Ik nodig dan ook iedereen uit om mee te gaan naar deze liefdevolle wereld. 

💙💚💛💜
Monos
www.monos.be
---

We live in times of great change. The unknown calls for new paths, for new experiences. Old energies can be released to make way for a higher vibration (energy), it is up to us to take the step and follow our heart. 
As I wrote many years ago on my site: ‘life will no longer be about ‘me’ but about ‘us’; after all we are coming from the same source.’
This means we can direct our thoughts and balance our emotions in order to create a new reality - a New Earth - through a joint consciousness.
We are more powerful than we think.

I therefore invite everyone to join me in this loving world.


dinsdag 5 april 2022

Beweging in de energie

 

Als symbool koos ik het paard welk in het schaakspel de enige pion is dat mag springen. Dit kan voor verrassingen zorgen.

Het water weerspiegelt onze emoties, gevoelens, welke naar mijn gevoel vrij woelig kunnen zijn momenteel.

Durf te springen, vertrouw op je innerlijk kompas, het komt goed.

Veel liefs voor iedereen

Monos

www.monos.be 

---

As a symbol I chose the knight which is the only pawn that can jump in chess. This can lead to some surprises.

The water reflects our emotions, feelings, which I sense can be quite turbulent at the moment.

Dare to jump, trust your inner compass, you'll be fine.

With love

Monos

maandag 14 maart 2022

Cat song

Just for fun ;-)

Love

Monos

www.monos.be

Detail :


 
zondag 6 februari 2022

Het jaar van de water tijger

 


Op 1 februari (chinees nieuwjaar) werd het jaar van de tijger ingezet.

Gefascineerd door alle grote en kleine katten, voelde ik mijn geïnspireerd om hierover een werk te maken.

De water tijger symboliseert geloof, moed, leergierigheid en een sterk moreel kompas. Het zou wel eens een intens en dynamisch jaar kunnen worden, een jaar vol onverwachte uitdagingen, actie en verandering.

Wel, dit zou wel eens kunnen … 😉

Vanuit verbinding,

Monos

---

Year of the water tiger

The year of the tiger started on February 1 (Chinese New Year). Fascinated by all big and small cats, I felt inspired to create something.

The water tiger symbolizes faith, courage, inquisitiveness and a strong moral compass. It could be an intense and dynamic year, full of unexpected challenges, action and change.

Well, I feel this might be the case… 😉

from connection,

Monos