vrijdag 14 augustus 2015

The power of water!


Op onze blauwe planeet vinden we water in vele vormen. Water past zich aan elke vorm aan: oceanen, rivieren, zelfs in de fles of glas voegt water zich naar de omgeving. Niettemin blijft het H2O.
Gezien wij voor het grootste gedeelte uit water bestaan, hebben wij vermoedelijk ook de capaciteit om ons aan te passen zonder onszelf te verliezen. :-)

Water kan vernietigend zijn zoals bij overstromingen maar zonder water is er geen leven!
Door de klimaatveranderingen zullen de droge gebieden waarschijnlijk nog groter worden en mogelijk komen er nog meer plaatsen waar men met watertekort zal kampen. Het zoute wateroppervlakte is zeer groot, het zoet water is maar een klein deel.
Ik vermoed dat men serieuze inspanningen zal moeten doen om er voor te zorgen dat onze planeet de volgende honderd jaar leefbaar blijft.

Monos
www.monos.be

---

Water appears in many forms, it is very flexible en adapts to its environment: oceans, rivers, you even can pour water in a bottle or a glass yet it always keeps its identity: H2O.
Since our bodies are mostly composed of water, we probably also have the capacity to adapt but nevertheless stay centered. :-)

Water can be destructive (floods) but there is no life possible without water!
Climat change is likely to make dry areas even drier and probably more people will lack acces to clear drinking water. Most of the earth is covered with salt water, only a small percentage is fresh water.
I presume we will have to be inventive to keep our planet livable for the next hundred years.

Monos
www.monos.be