woensdag 26 december 2018

FriendlyIn sprookjes en verhalen wordt de wolf dikwijls afgebeeld als een boos en wreed dier. In de realiteit is een wolf helemaal niet boosaardig, hij is vriendelijk, sociaal en intelligent met een groot familiegevoel.
Wolven vechten ook niet onnodig, zij zullen eerder hun best doen om dit te vermijden. Ze leven net als de mens volgens bepaalde regels en rituelen.
We hoeven dus helemaal niet bang te zijn van deze prachtige dieren, zij zullen eerder van ons mensen weglopen (terecht waarschijnlijk…)

Met dank aan Robert Berdan https://www.canadiannaturephotographer.com,
op zijn site vond ik inspiratie.

Met liefde gemaakt,
Monos

---
 
‘Friendly’

In fairy tales and stories, the wolf is often portrayed as an angry and cruel animal. In reality, a wolf is not evil at all, he is friendly, social and intelligent with a big family feeling.
Wolves do not fight unnecessarily; they will do their best to avoid this. They live just like man according to certain rules and rituals.
So we do not have to be afraid of these beautiful animals, they will rather flee when they see us. (can’t blame them)

Thanks to Robert Berdan https://www.canadiannaturephotographer.com
for inspiration.

maandag 17 december 2018

Puur


 
Eigenlijk heb ik weinig uitleg bij dit werk, ik hoop dat de boodschap voor zichzelf spreekt… puur…

Afgelopen jaar is er weer heel wat gebeurd in de wereld, ook voor mij was het niet altijd gemakkelijk om de vrede in mezelf te bewaren. We hebben allemaal onze uitdagingen, de ene al wat heftiger dan de andere.
Niettemin voel ik me gezegend, ik heb veel om dankbaar voor te zijn. Naast de warmte van mijn dierbaren geeft het creatieproces – voor mij beeldende kunst – mij enorm veel voldoening en energie. Het geeft mij geluk, niet te verwarren met blijdschap. We zijn blij als we bv iets nieuw hebben aangekocht maar na een poosje verdwijnt dat gevoel en er ontstaat terug een leegte. Bij echt geluk is er geen leegte, enkel liefde.
Kinderen en dieren, de meest kwetsbare groepen in onze samenleving kunnen ook dat gevoel van liefde bij ons stimuleren. Ze zijn ‘puur’ en daarom verwerk ik ze zo graag in mijn creaties.

Hou van jezelf lieve mensen, hou jullie pure energie vast.
Mijn echtgenoot Robert en ik wensen iedereen de kracht om de uitdagingen in het nieuwe jaar aan te kunnen.

Vanuit mijn hart,
Monos
www.monos.be
 


Actually, I don’ think this picture needs a lot of explanation, I hope the message speaks for itself ... pure ... J

Last year a lot has happened in the world (again), even in my personal life it wasn’t always easy to keep the peace within myself. We all have our challenges, the one more intense than the other.

Nevertheless, I feel blessed, I have a lot to be grateful for. In addition to the warmth of my loved ones, the creative process - for me visual art - gives me enormous satisfaction and energy. It gives me happiness, not to be confused with joy. We are feeling joyful if we’ve bought something new, but after a while that feeling disappears and there is a void. Real happiness equals love, there is no emptiness.

Children and animals, the most vulnerable groups in our society can also stimulate that feeling of love and happiness. They are 'pure', that’s why they are often the subject in my pictures.

Dear people, just love yourself, hold on to your pure energy.
My husband Robert and I wish everyone to find the strength to meet the challenges in the coming year.

From my heart,
Monos