vrijdag 21 december 2012

Transformatie


Crisis... afgelopen jaar hebben we niets anders gehoord.
Niet alleen zien we extreme situaties in de economische en financiële wereld, maar ook in onze persoonlijke leefwereld staan we soms voor serieuze uitdagingen.

Wat gebeurt er toch allemaal?
Eigenlijk dient een crisis om ons wakker te schudden en ons aan te zetten de dingen op een andere manier te bekijken.

In de economische wereld zou er een grote omschakeling moeten komen; de wedren naar maximale winsten zonder te kijken naar de leefbaarheid voor ons allen en onze planeet zal naar mijn gevoel in de toekomst niet meer werken.
De angst om tekort te hebben, maakt dat geld een doel wordt in plaats van een middel. Heeft het zin om zoveel geld te verdienen dat je nooit uitgeeft of iets constructief mee doet?
Is ons doel niet om gelukkig te zijn?

Waarschijnlijk dienen we met heel de samenleving terug te gaan naar de basiswaarden van het bestaan.  We moeten meer vertrouwen hebben in ons eigen kunnen en ons niet vergelijken met anderen. Verandering of transformatie begint altijd bij onszelf.

De symboliek van dit werk gaat vooral over het loslaten van het ego, welk de oorzaak is van de krankzinnigheid in de wereld. Als we na een periode van bezinning (de cocon) ons ego achterwege kunnen laten en handelen vanuit ons authentieke zelf, dan zijn we op weg een hemel op aarde te creëren.
We verdienen tenslotte allemaal om gelukkig te zijn.

Mijn man en ik wensen jullie in het nieuwe jaar veel kracht, vrede in je hart en mededogen voor jezelf en anderen,

In dienstbaarheid,
Namasté,
Monos


Transformation

Crisis ... a world wide problem ...
Not only do we experience a difficult economic situation but often we have to meet our own personal challenges.

What is happening?
A crisis is a wake-up call to make us all aware of who we really are and to put things in another perspective.

The economic world is ready for a big switch. The race for maximum profits without consideration for people and the environment will not work in the future.
The fear of not having enough makes money the goal. What is the meaning of making extreme money sitting in a bank not ever to be spend?
Is it not our goal to be happy?
What kind of society do we want?
Probably we have to go back to the basic human values.
We should be more self-confident and not compare ourself with others.
Change or transformation always starts from within.

The symbolism of this painting means letting go of the ego, the source of the madness in the world. After a period of reflection (cocoon) we are able to leave all that behind and act authentically. This way we can create heaven on earth.

My husband and I wish you all a very Happy New year, lots of strength, compassion and peace in your heart.

Namasté
Monos

zaterdag 15 december 2012

Aankondiging nieuwe digitale kunst site 'Monosdigart'

Door omstandigheden kom ik voorlopig niet aan de traditionele manier van schilderen toe. Maar gezien er creatief bloed door mijn aderen stroomt, zoek ik naar andere wegen om mijn gevoel in beeld uit te drukken.

Tom's nachtmerrie
Verlichting ...
Na een periode van studie beleef ik nu heel veel plezier en voldoening aan het digitaal creatieproces. Zo ontdekte ik bij mezelf een kantje dat ik nog niet echt kende: de humor van de cartoons.
 
Soms zijn deze ontwerpen heel luchtig en gewoon bedoeld om de kijker te laten lachen (humor bevrijdt en verlicht!), soms neem ik een bepaalde situatie op de korrel en krijgt de cartoon een kritisch kantje. Een nadenkertje dus.

Piek

Waar je helemaal niet over moet nadenken, zijn de fractals. Gewoon bekijken en ervaren. Fractals zijn gebaseerd op wiskundige berekeningen die resulteren in vormen die zich oneindig herhalen, naar mijn gevoel gebaseerd op de geometrie van de schepping. Deze manier van werken is een leuke afwisseling op het meer bewuste tekenproces in de figuratieve kunst.Overvloed

De geometrie van de schepping, in de vorm van een nautilusschelp, heb ik gebruikt als intro voor mijn nieuwe site. De nautilusschelp herbergt vanbinnen de gulden snede die aan de basis ligt van de structuur in onze wereld. Met de Fibonacci getallen wordt deze prachtige spiraal berekend. De gulden snede vind je niet alleen in de natuur terug, maar ook schilders, fotografen en architecten maken hiervan dankbaar gebruik.
Innerlijk kompas
Op de pagina 'illustraties' zie je symbolische werken die het meest passen bij de geest van mijn traditioneel schilderwerk.
Zo heeft het 'Innerlijk kompas' als boodschap dat we onze intuïtie moeten volgen. Door alle prikkels van buitenaf is het soms moeilijk om te onderscheiden wat van onszelf en wat van de buitenwereld is. Uiteraard zijn we verbonden, maar ieder heeft een eigen manier en tempo van groeien.
Het werk 'Transformatie' heeft alles te maken met de tijd waarin we nu leven. De crisis dient om ons wakker te schudden en meer vertrouwen te hebben in ons eigen kunnen. We verdienen om allemaal gelukkig te zijn!

Heb ik jullie nieuwsgierig gemaakt? Dan nodig ik jullie uit om even een kijkje te nemen op www.monosdigart.be


In liefde in mededogen,
Namasté
MonosAnnouncement digital art site www.monosdigart.be

At the moment I am not painting in my traditional style. I am looking for other creative ways to express my feelings into images.

After a period of study, I find great pleasure and satisfaction in the digital process of creation. That's how I found out about the humour of cartoons.
At times, these subjects are very light and meant to amuse the spectator. Humour sets free en enlightens the mind. At other times, I aim at a certain situation with a touch of criticism. These cartoons should be reflected on.

Themes you shouldn't think about, are fractals. Just look at them and experience them.
Fractals are based on mathematical calculations which result in shapes that repeat themselves endlessly. I believe they are based on the geometry of creation. This working method is a nice variation to the process of drawing figurative art.

The geometry of creation, in the shape of the Nautilus shell, is used as the introductory page of this website. The Nautilus consists of a golden section which is the foundation of our world's structure. This beautiful spiral is calculated by the Fibonacci numbers. The golden section cannot only be found in nature, but it is also used by painters, photographers and architects.

On the page 'Illustrations' you can find symbolic works of art fitting into my traditional style of painting.
'Inner compass', for example, tells us we should follow our intuition. Sometimes it is difficult to separate ourselves from the outside world, thinking of all the external stimuli. We are connected of course, but everyone evolves in his or her personal way and at his or her own pace.
'Transformation' refers to the present: a crisis is a wake-up call and keeps us alert. It also requires we should have faith in ourselves.
We all deserve to be happy!

I invite you to take a look at my new website www.monosdigart.be,

I am because we are,
Namasté,
Monos