vrijdag 18 december 2020

Hoger bewustzijn - higher consciousness

 Het is mijn overtuiging dat we meer zijn dan enkel dit lichaam.

Hoe ouder ik word, hoe meer dit gevoel de 3D wereld overstijgt. Je kan het de ziel noemen, hoger zelf, hoger bewustzijn… de naam is voor mij niet belangrijk, het gevoel wel.

Wanneer we de verbinding met het hoger zelf ervaren, bevinden we ons in een verruimde dimensie, ook wel adelaarsbewustzijn genoemd.

Stel je voor dat je in een grote doos zit, je ziet enkel de wanden, de vloer, de zoldering. Als je beseft dat je in een doos zit, ben je in staat uit te breken en waar te nemen wat zich buiten bevindt.

De arend, die zich buiten de doos bevindt, is een metafoor voor ons hoger bewustzijn welk zicht heeft op het groter geheel.

Als we beseffen dat we bakens van Licht zijn, zien we dat we verbonden zijn, niet enkel met onze ziel maar ook met mekaar.

‘You are Light,

I am Light,

We are Light!

Love you, Monos💚

----

It is my belief we are more than just this body. The older I get, the more this feeling transcends our 3D world.

We can call it the soul, higher self, higher consciousness… the words are not really important, the feeling matters.

When we experience the connection with the higher self, we find ourselves in a more expanded dimension, also called eagle consciousness.

Let’s imagine you’re in a big box, you only see the walls, the floor, the ceiling. When you realize that you are in a box, you are able to break out and perceive what’s outside.

The eagle, situated outside the box, is a metaphor for our higher consciousness overviewing a bigger picture.

When we realize that we are beacons of Light, we can see we’re connected, not only with our soul but also with each other.

‘You are Light,

I am Light,

We are Light!

Love you

Monos💚

www.monos.be