dinsdag 5 april 2022

Beweging in de energie

 

Als symbool koos ik het paard welk in het schaakspel de enige pion is dat mag springen. Dit kan voor verrassingen zorgen.

Het water weerspiegelt onze emoties, gevoelens, welke naar mijn gevoel vrij woelig kunnen zijn momenteel.

Durf te springen, vertrouw op je innerlijk kompas, het komt goed.

Veel liefs voor iedereen

Monos

www.monos.be 

---

As a symbol I chose the knight which is the only pawn that can jump in chess. This can lead to some surprises.

The water reflects our emotions, feelings, which I sense can be quite turbulent at the moment.

Dare to jump, trust your inner compass, you'll be fine.

With love

Monos