donderdag 21 december 2017

Yin energieLieve mensen,

Tijdens de meest donkere dagen van het jaar, nodig ik jullie uit om het Licht in jullie hart binnen te laten. Yin energie (vrouwelijke energie) werkt als een tegengif voor de dominante, mannelijke energie die vanuit macht controle wil houden.

Yin energie is zacht, zorgend en verbindend, en bovendien heel erg nodig om de balans op aarde te herstellen.  Yang energie (mannelijk) is in onze maatschappij de norm geworden, alles is gericht op de buitenwereld, op presteren, in extreme gevallen kan een teveel van deze energie dictators creëren. Men is de verbinding met zichzelf en de omgeving kwijt.
Niettemin zien we  de vrouwelijke kracht (niet te verwarren met macht) over heel de wereld opkomen, het is tijd voor verandering.
Yin energie laat ook  mannen niet onberoerd. Zij merken dat oude patronen niet meer werken en proberen meer vanuit hun hart dan vanuit hun hoofd te leven.  Er komt meer balans tussen Yin en Yang.

Quan Yin en de Grootmoeders zijn mijn inspiratie geweest voor dit werk, net als de helende Levensbloem (geometrie van de schepping). De vredesduiven, kristallen en lotussen maakten voor mij het werk compleet.

Vanuit ons hart wensen mijn echtgenoot Robert en ik iedereen harmonie, liefde en gezondheid voor het komende jaar.

Namasté,        
Monos
www.monos.be 
Facebook Monos Art
---

Yin energy

Dear people


During the darkest days of the year, I invite you to let the Light into your heart. Yin energy (feminine energy) acts as an antidote to dominant male energy that wants to keep control. (Oppression)

Yin energy is soft, caring and connecting, and also very much needed to restore the balance on earth. Yang energy (masculine) has become the norm in our society, everything is focused on the outside world, on performance, in extreme cases an excess of this energy can create dictators. The connection with the inner self and the environment is lost.
Nevertheless, feminine power (strength) is coming up all over the world, it is time for change.
Even men are touched by Yin energy. They notice that old patterns no longer work and try to live more from the heart, which feels much different than living only from the head. This way more balance between Yin and Yang will be created.

Quan Yin and the Grandmothers have been my inspiration for this illustration, as well as the healing Flower of Life (geometry of creation).  I have added some pigeons, crystals and lotus flowers to emphasize a pure and peaceful feeling.

My husband Robert and I wish all of you harmony, love in your heart and a good health in the coming year.
From my heart,
Namasté,
Monos

www.monosbe
Facebook Monos Art

Slechte timing...Als kind (heel lang geleden 😉) bestonden er vaste waarden. Op 6 december kwam Sinterklaas, tijdens het paasweekend, de paashaas (toen nog de klokken) en de kerstman (vanuit de Noordpool via Amerika overgewaaid) presenteerde zich in de vorm van pakjes onder de kerstboom.

Heden worden reeds tijdens de zomermaanden in warenhuizen en tuincentra onze zintuigen geprikkeld door fonkelende kerstballen en allerlei spullen voor kerstmis.
Sinterklaas wordt ook al maanden op voorhand gepromoot terwijl de arme man zich nog stilletjes koesterst in de Spaanse zon.
In januari, we hebben nauwelijks het eten van Kerst en eindejaar verteerd, worden we al om de oren geslagen met decoratieve paaseieren en ‘modieuze’ snuisterijen die we absoluut moeten kopen om helemaal trendy te zijn.
Ik zal nog maar zwijgen over de hype van Halloween die ons waarschijnlijk ook is aangepraat door marketing slimmeriken, gesponsord door de bedrijven en ketens.
Maar ja, de economie moet draaien hé?.

Zolang we maar voor onszelf blijven denken en beslissen zou ik zeggen …
😏
Monos
---


Bad timing ...

During my childhood (a long time ago 😉) we lived by some fixed values and norms.
St Nicolas arrived on December 6th,  Easter Bunny (those days called bells of Rome) could be expected during the Easter holidays and Santa Claus (imported from the North Pole through America) presented himself in the form of gifts under the Christmas tree.

Today, we find sparkling Christmas balls during the summer months in department stores and garden centers.
St Nicolas is promoted months in advance while the poor man still quietly basks in the Spanish sun.
During the month of January, we’ve hardly consumed Christmas and end-of-year food, we are bombarded with decorative Easter eggs and 'fashionable' trinkets we absolutely need to be completely trendy.

Don’t even get me started about the Halloween hype, probably promoted by marketing geniuses and sponsored by big companies and chain stores.
But… the economy must thrive, not?

As long as we stay true to ourselves and make our own decisions, I’d say…
😏
Monos