zondag 15 november 2015

De Bron - The Source


Stel je voor ...
dat alle leven op aarde afkomstig is uit één en dezelfde Bron.
En stel je voor alle leven teruggaat naar diezelfde Bron.
Met wat zijn we in hemelsnaam hier op aarde dan bezig??

Met liefde voor al wat leeft,
Namasté,
Monos

www.monos.be

----
Imagine...
that all life here on earth is coming from the same Source.
And imagine that all life goes back to that Source.
For heaven's sake, what are we doing here in earth life??

Love for all living creatures,
Namasté,
Monos


zaterdag 14 november 2015


De terroristische aanslagen in Parijs gisteren 13 november schokten onze wereld. We begrijpen niet dat zulke onmenselijkheid mogelijk is anno 2015. Maar mogen wij misschien ook eens met onze vinger wijzen naar de wapenfabrikanten en handelaars, zij verdienen wel geld aan strijd en oorlog. Toch?

Mijn hart gaat uit naar de dierbaren van alle mensen die op gruwelijke wijze door de hand van barbaren uit hun leven zijn weggerukt.

Ik leef met jullie mee!

Namasté
Monos
---
We all have been shocked by the terroristic attacks yesterday 13 november in Paris.
It is impossible to grasp the insanity of this inhuman act a.d. 2015.
But shouldn't we point our finger at arm manufacturers and dealers, they are making money supporting terrorism and war. Or not?

My heart goes out to the loved ones of all people snatched away in the most barbaric way.

My thoughts are with you!

Namasté
Monos