donderdag 19 augustus 2021

De Gaia kaart

 

Volgens Judith Moore zou ik deel uitmaken van een zielengroep (geconnecteerd met de White Buffalo energie) die moeder aarde in het hart draagt en probeert te beschermen. Ze noemde mij ‘A maiden of the Morning Star’😉

Het is dus niet verwonderlijk dat dit thema altijd terugkomt in mijn werk. Moeder aarde is voor mij een vrouwelijke energie die zorgend en voedend is. Spijtig dat in onze Westerse wereld de voeling met de natuur voor een stuk verloren gaat, de frequentie van de natuur is eigenlijk exact wat we nodig hebben. Ze brengt ons terug naar onze eigen natuurlijke frequentie, heelheid en verbondenheid.

Ik blijf geloven in een mooie wereld,

Ja, ik trok de Gaia kaart,💚

Vanuit mijn hart,

Monique

www.monos.be 

---

The Gaia card

According to Judith Moore I would be part of a soul group (connected to the White Buffalo energy) that carries mother earth in the heart and tries to protect it. She called me 'A maiden of the Morning Star'😉

So it is not surprising that this theme always reappears in my work.

To me Mother earth is a feminine, caring and nourishing energy. It is a regrettable that in our Western world we lose touch with nature to some extent, the frequency of nature is actually exactly what we need. It brings us back to our own natural frequency, wholeness and connectedness.

I keep believing in a beautiful world 💚

Yes, I drew the Gaia card,

From my heart

Monique

 

zaterdag 7 augustus 2021

Contact

Terwijl er een eindeloze, chaotische golf van informatie op ons afkomt, is het nodig om zelf te gaan voelen wat resoneert met ons innerlijk kompas. Door de ruis van de omgeving horen veel mensen hun innerlijke stem, die verbonden is met het hogere zelf, niet meer. Naar mijn gevoel is het onze grootste uitdaging om naar binnen te gaan en contact te maken met onze ziel. Dit kan door meditatie, creativiteit, door te vertoeven in de natuur, enz.

We verschuiven onze energie van ons hoofd naar ons hart, zonder hartenergie verliezen we onze menselijkheid.

Ik denk dat dit een zeer belangrijke boodschap is, in elk geval vond mijn hoger zelf (arend is symbool) dit ook 😉

Ik stuur liefde de wereld in,

Monique 💜💛💚

wwww.monos.be

---

Watching the endless stream of information, it is necessary to start feeling for yourself what resonates with our inner compass. Due to the noise of the environment, many people no longer hear their inner voice, which is connected to the higher self. In my opinion, our biggest challenge is to go within and make contact with our soul. This can be done through meditation, creativity, by being in nature, etc.

We shift our energy from our head to our heart, without heart energy we lose our humanity.

I guess this is a very important message, at least my higher self (eagle is symbol) thought so 😉

 Sending love, Monique 💜💛💚