vrijdag 5 februari 2016

Onrechtvaardig - Unfairly


Volgens het laatste Oxfam rapport zouden de 62 rijkste mensen evenveel bezitten als de armste helft van de wereldbevolking.
Oxfam voegde hier nog aan toe dat anno 2016 de rijksten, dwz 1 pct van de bevolking, meer dan de helft van het wereldvermogen bezit.

Het is algemeen geweten dat de rijken rijker worden en de armen armer.
Een econoom kan dit perfect uitleggen, ik word er enkel lastig van.
Het is op zijn zachts gezegd niet fair.
Ik denk trouwens dat er weinig mensen zijn die echt weten hoe geld werkt. Dan heb ik het natuurlijk niet over de mensen die een zaak opbouwen en goed hun kost verdienen maar over de happy few.

Als aardbewoner vind ik het zeer spijtig dat er zoveel ongelijkheid is op de wereld. Er is nog veel werk aan de winkel voordat de ‘padden’ van deze wereld wakker worden...

rrrrr…kwaaak…

Namasté,
Monos

ps elke vergelijking met bestaande personen berust op louter toeval ;-)

---

The new Oxfam study shows that the 62 richest people on the planet have the same wealth as the poorest 50 pct.
Oxfam added that on current trends the richest 1% would own more than 50% of the world’s wealth by 2016. (which is now!)

It is commonly known that the rich become richer and the poor become poorer. An economist can explain how this works, I find it difficult to accept. This situation is unfair to say the least.
I suppose there are few people who know how money really works.
Of course I’m not pointing a finger at people who start a business and make a good living, but I ‘m clearly talking about the happy few.

As a citizen of his earth I think it’s a great pity there is so much inequality.
There is still much work to be done before every ‘toad’ of this world awakens…

rrrr… kwaaak…

Namasté
Monos


ps any resemblance to existing persons is, of course, entirely accidental J