donderdag 27 februari 2014

Olifanten verdriet... Elephant suffering

Ondanks het verbod op handel in ivoor, worden olifanten nog steeds gedood om hun kostbare slagtanden.

Misschien kunnen we met zijn allen weigeren zaken in ivoor te kopen. Waar vraag is, ontstaat aanbod.

Daarbij komt dat de mens meer en meer ruimte inneemt en er steeds minder overschiet voor de dieren, waaronder de olifant.

Er is nog werk aan de winkel!

---

Despite the ivory trade ban, elephants are still slaughtered for their precious tusks.

We should refuse to buy ivory.
Where there's demand, someone will supply...

In addition, animals are loosing their habitat because man needs more an more space.

There is still a lot to do!

Plezier... just for fun!