zaterdag 8 juli 2023

Close up

Als kind ging ik graag naar mijn grootouders die in de tuinwijk in Boom woonden. Ik herinner mij de prachtige hortensia’s die netjes prijkten (zoals het toen hoorde ;-) in het midden van het voortuintje. Achter het huisje bevond zich een koertje (plus schuur) met aansluitend nog een tuintje met (uiteraard) hortensia’s.

Een mooie herinnering aan hoe simpel alles leek…😊

pan pastel en potlood op pastelmat.

www.monos.be

---

As a child I loved to visit my grandparents who lived in the garden city in Boom. I remember the beautiful hydrangeas that graced nicely (it was the way people did it back then ;-) in the middle of the front garden. Behind the house was a small courtyard (plus shed) followed by a garden with (of course) hydrangeas.

A nice reminder of how simple everything seemed back then…

pan pastel and pencil on pastelmat.