maandag 16 september 2019

Hogere bescherming... Higher protection


Dikwijls 'denk' ik meer in beelden dan in woorden. Soms leidt dit tot verrassende creaties ;-)
Voor mijn geestesoog zag ik vanuit het 'Licht' parapluutjes neerdwarrelen, voor iedereen eentje of zelfs meer waar nodig. 
De gedachte was dat ieder levend wezen recht heeft op liefdevolle bescherming, geen oordeel, geen onderscheid.

Voor de geïnteresseerden: de parapluutjes werden eerst in Corel draw (vector) getekend. Dit programma werkt in vlakjes, elk vlakje wordt uiteindelijk een aparte laag die geëxporteerd wordt naar Photoshop.
In Photoshop wordt elk stukje bewerkt (donker en licht, spetters, filters, enz) en alles wordt uiteindelijk samengevoegd.
Ik kon het zelf bijna niet geloven maar het eindresultaat van al die bewerkingen bestaat uit meer dan 500 lagen. 
😊Vanuit mijn hart,
Monos

---
I often 'think' more in images than in words. Sometimes this leads to surprising creations ;-)

As my imagination took flight, I saw umbrellas swirling from the 'Light', one for everyone or even more where necessary.
The idea was that every living being has the right to loving protection, no judgment, no discrimination.

For anyone interested: the umbrellas were first drawn in Corel draw (vector). This program works in planes; each plane eventually becomes a separate layer that is exported to Photoshop.
In Photoshop, every layer/plane is edited (dark and light, spatters, filters, etc.) and finally merged.
I could hardly believe it myself, but the end result of all those operations consists of more than 500 layers.
😊

With love,
Monos