zaterdag 26 januari 2013

Bizarre situaties... Strange situations....

Enkele weken geleden hoorde ik in het nieuws dat de nerts (de pels wordt voor luxe bontjassen gebruikt) anno 2024 in Nederland niet meer mag gekweekt worden.  Het is niet alleen spijtig dat het nog zo lang duurt maar ik begrijp helemaal niet waarom zulke wet er enkel in Nederland komt. Dit is een verschuiving van het probleem.
Maar ja, zolang er vraag is, zal er wel aanbod zijn. Hopelijk komt hier een bewustzijnsverandering...

A few weeks ago I heard the news that the mink (the fur is used for luxury fur coats)  may no longer be cultivated in the Netherlands in 2024. It is a pity it still has to take that long. Furthermore, why only in the Netherlands? This is shifting the problem.
Hopefully a higher awareness can change people's views; where there is no demand, there is no more need for supply...
***

Een andere bizarre situatie is een visvangst reglement. Uiteraard moet de vis beschermd worden en mag er niet te veel gevangen worden, maar dode vissen teruggooien in zee omdat die niet op het lijstje staan?? Is dat niet je reinste verspilling?


Some fishing regulations lead to strange situations. The fish populations should be monitored and protected but throwing back dead fish because they are not on a list?? I think this is pure waste and not respectful.

***

Waarschijnlijk heeft iedereen de uitdrukking 'zinloos geweld' al gehoord? Is er dan zinvol geweld??
Het is spijtig dat men ook veel te weinig het positieve benadrukt. Men is tegen drugs, tegen kanker, tegen oorlog enz... Hierdoor geeft men juist kracht aan al die dingen die men niet wil, dit is een kosmische wet. Laat ons beter zeggen: voor gezondheid, voor liefde, voor vrede...

We have all heard of senseless violence, not? Is there any violence that makes sense??
Moreover, we often emphasize not quite the positive. People are against drugs, against cancer, against war and so on. In this way we empower the things we do not want, this is a cosmic law.
For health, for love, for peace, are far more efficient expressions.


With respect for all living things,
Monos

www.monosdigart.be
www.art-for-a-new-earth.be