donderdag 6 augustus 2020

Inner sanctum


Het is momenteel een uitdaging om je balans te houden. In het collectief bewustzijn heerst er angst, boosheid en verdriet. Om niet de speelbal van deze emoties te worden, probeer ik heel diep naar mijn gevoel te gaan, mijn innerlijk heiligdom.
Er zijn twee plaatsen waar dit voor mij gemakkelijker gaat, dat is in de natuur en in mijn atelier. Daar ervaar ik de verbondenheid met mijn ziel, het universum en voel ik vooral heel veel liefde.

Op de achtergrond zie je het labyrint van de kathedraal van Chartres, die ook wel de zetel van het hart wordt genoemd. Dit is een 1-weg labyrint, het heeft geen doodlopende paden. Soms bevind je je dichter tegen het centrum, soms verder, een metafoor voor ons levenspad en ook een weg van transformatie.

Het ‘toeval’ wil dat deze vrouw een Hawaiiaans uiterlijk heeft, ik had dit niet vooraf bedacht maar besefte dat Ho’oponopono zijn oorsprong vindt in Hawaï. Dit beoefen ik elke dag… I love… thank you…

Dankbaar voor alle ‘toevalligheden’ in mijn leven…
Gecreëerd vanuit mijn frequentie,
Love,
Monos
---

It is currently a challenge to keep your balance. The collective consciousness shows fear, anger and sadness. In order not te become the plaything of these emotions, I dive deep into my heart, my inner sanctum. To me, nature and my studio are places where this feels easier to do. There I experience the connection with my soul, the universe and above, I feel a lot of love.

In the background you see the labyrinth of Chartres Cathedral, which is also called the seat of the heart. This is a 1-way labyrinth, it has no dead ends. Sometimes you find yourself closer to the centre, sometime further, a metaphor for our path of life and transformation.

It just so happens, I choose a woman with a Hawaiian appearance. Afterwards, I realized that Ho’oponopono is originated in Hawaï. I practice this every day… I love… thank you…

Grateful for all ‘coincidences’ …
Created from my frequency,
Love,
Monos