woensdag 26 december 2018

FriendlyIn sprookjes en verhalen wordt de wolf dikwijls afgebeeld als een boos en wreed dier. In de realiteit is een wolf helemaal niet boosaardig, hij is vriendelijk, sociaal en intelligent met een groot familiegevoel.
Wolven vechten ook niet onnodig, zij zullen eerder hun best doen om dit te vermijden. Ze leven net als de mens volgens bepaalde regels en rituelen.
We hoeven dus helemaal niet bang te zijn van deze prachtige dieren, zij zullen eerder van ons mensen weglopen (terecht waarschijnlijk…)

Met dank aan Robert Berdan https://www.canadiannaturephotographer.com,
op zijn site vond ik inspiratie.

Met liefde gemaakt,
Monos

---
 
‘Friendly’

In fairy tales and stories, the wolf is often portrayed as an angry and cruel animal. In reality, a wolf is not evil at all, he is friendly, social and intelligent with a big family feeling.
Wolves do not fight unnecessarily; they will do their best to avoid this. They live just like man according to certain rules and rituals.
So we do not have to be afraid of these beautiful animals, they will rather flee when they see us. (can’t blame them)

Thanks to Robert Berdan https://www.canadiannaturephotographer.com
for inspiration.

maandag 17 december 2018

Puur


 
Eigenlijk heb ik weinig uitleg bij dit werk, ik hoop dat de boodschap voor zichzelf spreekt… puur…

Afgelopen jaar is er weer heel wat gebeurd in de wereld, ook voor mij was het niet altijd gemakkelijk om de vrede in mezelf te bewaren. We hebben allemaal onze uitdagingen, de ene al wat heftiger dan de andere.
Niettemin voel ik me gezegend, ik heb veel om dankbaar voor te zijn. Naast de warmte van mijn dierbaren geeft het creatieproces – voor mij beeldende kunst – mij enorm veel voldoening en energie. Het geeft mij geluk, niet te verwarren met blijdschap. We zijn blij als we bv iets nieuw hebben aangekocht maar na een poosje verdwijnt dat gevoel en er ontstaat terug een leegte. Bij echt geluk is er geen leegte, enkel liefde.
Kinderen en dieren, de meest kwetsbare groepen in onze samenleving kunnen ook dat gevoel van liefde bij ons stimuleren. Ze zijn ‘puur’ en daarom verwerk ik ze zo graag in mijn creaties.

Hou van jezelf lieve mensen, hou jullie pure energie vast.
Mijn echtgenoot Robert en ik wensen iedereen de kracht om de uitdagingen in het nieuwe jaar aan te kunnen.

Vanuit mijn hart,
Monos
www.monos.be
 


Actually, I don’ think this picture needs a lot of explanation, I hope the message speaks for itself ... pure ... J

Last year a lot has happened in the world (again), even in my personal life it wasn’t always easy to keep the peace within myself. We all have our challenges, the one more intense than the other.

Nevertheless, I feel blessed, I have a lot to be grateful for. In addition to the warmth of my loved ones, the creative process - for me visual art - gives me enormous satisfaction and energy. It gives me happiness, not to be confused with joy. We are feeling joyful if we’ve bought something new, but after a while that feeling disappears and there is a void. Real happiness equals love, there is no emptiness.

Children and animals, the most vulnerable groups in our society can also stimulate that feeling of love and happiness. They are 'pure', that’s why they are often the subject in my pictures.

Dear people, just love yourself, hold on to your pure energy.
My husband Robert and I wish everyone to find the strength to meet the challenges in the coming year.

From my heart,
Monos 
 
 
woensdag 31 oktober 2018

De ark van Bastet en aankondiging tentoonstellingMet een knipoog naar Noach’s ark, druk ik graag mijn wens uit om onze pluizige vriendjes te redden. Niet van de zondvloed maar van de onverschilligheid van sommige mensen die dieren afdanken als oud meubilair.
In mijn verhaal haalt Bastet - Egyptische kattengodin van vreugde, leven en muziek - de pluisjes op en brengt ze naar een betere plaats. Een fonkelende ster wijst de weg naar een kattenparadijs.
De maan en het water symboliseren tevens de vrouwelijke energie die beschermt en verbindt. 

Het werk is digitaal ‘geschilderd’. Elk katje werd met de nodige liefde en aandacht tot leven gebracht.
Graag voeg ik nog een paar details toe, alsook enkele fases van een ontwerp. Het is onmogelijk alle fases weer te geven, de lagen in Photoshop zijn te talrijk.


TENTOONSTELLING


Lieve mensen,


Graag nodig ik jullie uit voor de groepstentoonstelling op zaterdag 24 november en zondag 25 november van Ria Nys en haar cursisten An Van den Brande, Hilde Cuyckens, Helene van Noten, Henny Segers, Leen Lemmens, Maria Druart, Sylvie Donders en Veerle Semal.
Wees welkom op deze tentoonstelling van intuïtieve werken en acrylschilderijen (mixed media).

Ria heeft mij uitgenodigd als gast exposant om mijn symbolische digitale werken op canvas (en andere materialen) tentoon te stellen.Waar?

Kasteel van Schoten
Kasteeldreef 61  (1e verdiep – lift aanwezig)
2900 Schoten


Wanneer?

Zaterdag 24 november + zondag 25 november 2018
Dit doorlopend van 10 u tot 17 u
   


In liefde voor al wat leeft,
Monos 
---
The ark of Bastet

With a nod to Noah's ark, I like to express my wish to save our fluffy friends. Not from the flood but from the indifference of some people who dump animals like old furniture.
In my story Bastet - Egyptian cat goddess of joy, life and music - picks up the dear cats and takes them to a better place. A sparkling star points the way to a cat paradise.
The moon and water also symbolize the feminine energy that protects and connects.

In love for all that lives,
Monos


The work has been digitally 'painted'. Each kitten was brought to life with the necessary love and attention.
I added a few details, as well as some phases of a design. It is impossible to show all phases, the layers in Photoshop are too numerous.