zondag 28 april 2019

The QuestIedereen zal zich het schrijnende beeld wel herinneren van de orang-oetan die een graafmachine aanviel omdat zijn wereld vernietigd werd.

Door het toedoen van de mens komen overal ter wereld dieren in de problemen. Ontbossing en overexploitatie van de aarde reduceert hun habitat aanzienlijk. Stroperij, illegale handel van wilde dieren maar ook klimaatverandering en vervuiling helpen de zaak niet.
Gelukkig zijn er mensen die zich inzetten om de levensomstandigheden van de dieren te verbeteren, ik kan alleen maar hopen dat dit bewustzijn groeit.

Voor mij is schilderen (al dan niet digitaal) dan ook meer dan vormgeven met lijnen en kleuren, het is een uiting van mijn innerlijke passie om onze aarde en het leven te bewaren, een zielsopdracht.

De dieren maakte ik apart (enkele details bij opmerkingen) zoals je hierbij kan zien. Het beeld van de aarde is afkomstig van de NASA-website, deze heb ik met verschillende filters/overvloeimodi bewerkt om zo het gewenste resultaat te bekomen.
Het geheel vormt ‘The Quest’, een zoektocht naar een beter leven…

Vanuit mijn hart,
Monos
www.monos.be

(tiger and details previous post)
---
Everyone will remember the poignant image of the orangutan attacking an excavator because its world was being destroyed.

People’s actions are causing problems all over the world. Deforestation and over-exploitation of the earth significantly reduces the habitat of wild animals. Poaching, illegal trade, but also climate change and pollution do not help.
Fortunately, there are people who are committed to improving the living conditions of the animals, I can only hope that this awareness grows.
To me, painting (digital or otherwise) is more than designing with lines and colors, it is an expression of my inner passion to preserve our earth and life, a soul's mission.

As you can see, the animals were made separately. The basic image of earth was provided by the NASA website, I used different filters/blending modes to get the desired result.
The whole forms ‘The Quest’, a search for a better life…

From my heart,
Monos
www.monos.be
The ice was made with a 'rock brush', provided by Brusheezy. I created several layers with different filters and blending modes to create the feeling of ice.Building up...