dinsdag 25 september 2018

Wie zijn wij... who are we...


Aan de oppervlakte van het leven lijken we te weten wat het leven is. Wanneer we echter door de illusie kijken, voelen we een diepte, een mysterie. Hoe is het mogelijk dat uit een singulariteit een universum (universa?) kan ontstaan?
Woorden en gedachten schieten te kort. Wat er overblijft, is een gevoel van éénheid, een staat van 'zijn'. Liefde!

Met liefde creëerde ik dit werk, voor mij de fijnste manier om mijn verwondering en dankbaarheid uit te drukken.

Namasté,
Monique (Monos)

Filosofie begint pas met verwondering (Socrates)


On the surface of life, we seem to know what life is. However, when we look through the illusion, we feel a depth, a mystery. How is it possible that a universe (universes?) can arise from a singularity? Words and thoughts fall short. What's left is a feeling of oneness, a state of 'being'. Love!

With love I created this image, for me the best way to express my sense of wonder and gratitude.

Namasté,
Monique (Monos)

Philosophy only begins in wonder (Socrates)

www.monos.be