zaterdag 10 december 2016

Boodschappen uit het Universum - Messages from the Universe
(scroll down for English translation)

Afgelopen jaar hielden we ons hart vast voor de dreigende terreur en het krankzinnig gedrag van sommige aardbewoners. Terwijl ik reflecteerde over de gebeurtenissen, verplaatste ik mezelf buiten de aarde.

Wat zag ik?
Volwassen mensen die lijden aan onvoltooide puberteit en die elkaar de hersens inslaan omdat de ander niet denkt en handelt zoals hij of zij dat wil. Sommigen zijn zelfs hun kindertijd nog niet ontgroeid en beschouwen kernraketjes als speelgoed (denk maar aan Noord-Korea). Anderen denken meer man te zijn door wilde dieren te doden. Mijn hart breekt als er weer eens een olifant of een leeuw is omgelegd louter voor het ‘plezier’ (of geld).

In de politiek is het niet veel beter. Er wordt soms meer geruzied dan constructief gepraat. Het is duidelijk dat het ego ook hier zeer aanwezig is. Ik stel mezelf dikwijls de vraag of de juiste mensen wel op de juiste plaats zitten.

Buiten het geweld is er nog de hebzucht. Voor sommigen is het nooit genoeg. Als ‘gewone’ mens zijn we er niet altijd bewust van dat op andere niveaus meerdere verborgen agenda’s bestaan. Wie levert er bv wapens aan IS of andere groepen? Volg het geld …
Ondertussen weten we trouwens dat een zeer kleine groep mensen het geld en controle in handen heeft. Vanop een afstand bekeken is dit te gek voor woorden.

Uiteraard zag ik ook mooie dingen. Mensen die zich inzetten voor hogere doelen en liefdevol handelen. Mensen die kiezen om een goed mens te zijn, zelfs al leven ze in moeilijke omstandigheden.
Het is een keuze …
De wereld veranderen begint bij onszelf. We kunnen meegaan in de negativiteit of we kunnen ons herinneren waarom we hier zijn. We zijn hier om te groeien en te leren, om een betere wereld te creëren voor onszelf en iedereen. Als we ons hier bewust van worden, kan er veel veranderen want energetisch is alles verbonden.

Met dit in gedachten stuurde ik een ‘Kerst Express’ geladen met goede eigenschappen naar onze aarde (als kwetsbare kerstbal). Uiteraard zijn er nog meer mooie eigenschappen maar die mogen jullie zelf bedenken want je kunt niet alle pakjes zien.J

Mijn man Robert en ik wensen jullie een heel warme Kerst en een vredevol Nieuwjaar.
In dankbaarheid,
Namasté,
Monos  

www.monos.be         
---
   
Messages from the universe

What happened last year?
Due to threatening terrorism (real attacks) and insane human behavior we became apprehensive about our future. While reflecting on these occurrences I imaged myself looking down at earth.

What did I see?
Grown men still stuck in puberty, beating each other up because they don’t tolerate each other viewpoints. Some even didn’t outgrow childhood, they consider nuclear missiles as toys (e.g. North Korea).
Other tough guys (sorry, often men) feel the need to kill beautiful wild animals in order to prove their masculinity. It breaks my heart to see an elephant or lion was killed only for ‘pleasure’ (or money).

Also, political activities are not quite an example of wise human behavior. Quarreling instead of cooperating is an act of the ego, humanity’s greatest problem. I often wonder whether the right man is in the right place.

And then there is greed…
For the Super Rich, too much is never enough. We (hard working people) don’t always know what happens on other levels of society. For instance, who is supplying weapons to IS or other terrorist organizations? Follow the money…
It is common knowledge a core group of wealthy elitists is pulling the strings. Watching from a distance this is too crazy for words. Furthermore, it is unacceptable to me that more than half of the world population is living in poverty.

Fortunately, I did see wonderful things.  People committed to a higher cause, trusting the wisdom of their heart and acting accordingly. Even living in difficult circumstances, these human beings make a conscious choice to create a better world for everyone. They follow their natural instinct to grow and learn.  Because everything is connected, the world can transform into a better place.

Bearing this in mind, I have sent the earth (symbolized as a vulnerable bauble) a Christmas Express full of good qualities. You can’t see every presents so it’s up to you to come up with more qualities :-)

My husband and I wish you all a very nice Christmas and a peaceful New Year,
With gratitude,
Namasté,
Monos