zondag 26 juni 2022

Call of the unknown

 


We leven in tijden van grote veranderingen. Het onbekende roept om nieuwe wegen in te slaan, nieuwe ervaringen op te doen. Oude energieën kunnen losgelaten worden om plaats te maken voor een liefdevolle hogere trilling (energie), het is aan ons om de stap te zetten en ons hart te volgen.
Zoals ik vele jaren op mijn site schreef: ‘het zal in de toekomst niet meer om ‘ik’ gaan maar om ‘ons’, we zijn tenslotte allemaal afkomstig van dezelfde bron’.
Samen kunnen we onze gedachten sturen en onze gevoelens in balans brengen zodat we vanuit een eenheidsbewustzijn een nieuwe werkelijkheid (een nieuwe aarde) kunnen scheppen.
We zijn veel krachtiger dan we denken.

Ik nodig dan ook iedereen uit om mee te gaan naar deze liefdevolle wereld. 

💙💚💛💜
Monos
www.monos.be
---

We live in times of great change. The unknown calls for new paths, for new experiences. Old energies can be released to make way for a higher vibration (energy), it is up to us to take the step and follow our heart. 
As I wrote many years ago on my site: ‘life will no longer be about ‘me’ but about ‘us’; after all we are coming from the same source.’
This means we can direct our thoughts and balance our emotions in order to create a new reality - a New Earth - through a joint consciousness.
We are more powerful than we think.

I therefore invite everyone to join me in this loving world.